Пернишката Сурова кандидатства за „Живи човешки съкровища“

Най-накрая е обособен проект, който да оцени сурвакарската традиция в Пернишко като значима част от нематериалното културно наследство. В регионалния … Още