Две нови маскарадни практики са вписани в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство

Маскирането на Хъдрелез в кубратското село Бисерци и на Дервишов ден в пазарджишкото село Лесичево са сред вписаните пет нови … Още