Тази вечер в Пернишко излизат сурвакари


SURVAKARI.BULGARIEКакто всяка година, така и тази, днес и утре със своите маскарадни игри около 50 селища в Пернишко ще отбележат Сурва.

Кметът на Перник Росица Янакиева също ще уважи най-големия и тачен празник в областта. Убедена съм, че силата на Перник е в здравите традиции, каза Янакиева, цитирана от сайта DOBRINITE.com. Тя ще посети пернишките села, за да поощри повече от съгражданите си да се включат в Сурва и да споделят пожеланията за здраве, щастие и берекет.

В неделя кметът на Перник ще присъства на тържествата в кв. Бела вода, с. Ярджиловци, гр. Батановци и с. Габров дол. В понеделник Янакиева ще бъде в с. Витановци, с. Велковци, с. Ноевци, с. Гигинци и с. Ярджиловци.

Тази година празникът ще бъде особено специален, защото заедно с Росица Янакиева  ще наблюдават и представители на Националната комисия за ЮНЕСКО – България. Поводът е започналата подготовка по предлагането на ‘Народният празник „Сурва” в Пернишко’ на ЮНЕСКО за вписване в Представителния списък на нематериално културно наследство на човечеството.

Снимка: Jean-Marie Steinlein

Следва график със сурвакарските игри по места, публикуван на сайта на Община Перник:

ДАТА: 13 януари 2013 г. /неделя/

14 януари 2013 г. /понеделник/

І/. ОБЩИНА ПЕРНИК:

1/. кв.Бела вода, гр. Перник

13.01.2013 г. – н.ч.: 18.00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

място: площада в квартала

14.01.2013 г. – н.ч.: 06.00 ч. – 14.00 ч. – обхождане на къщите в квартала от сур.група

2/.град Батановци

13.01.2013 г. – н.ч.: 18.00 ч. – отпътуване за село Черна гора

н.ч.:18.30 ч. – среща на двете групи, запалване на ритуален огън и

сурвакарски игри

място: площада в село Черна гора

н.ч.: 19.00 ч. – отпътуване от село Черна гора за град Батановци

н.ч.: 19.30 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

н.ч.: 20.00 ч. – среща и сурвакарски игри на сурвакарските групи

от: град Батановци, село Копаница и село Стефаново

място: на площа при гарата

14.01.2013 г. – н.ч.: 08.00 ч. – 16.00 ч. обхождане на къщите в града от сур. група

3/. село Богданов дол

13.01.2013 г. – н.ч.:18.00 ч. – отпътуване за село Лесковец

н.ч.: 18.30 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри на

двете сурвакарски групи

място: на площада в с.Лесковец

14.01.2013 г. – н.ч. 08.00 ч. – 14.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група

4/. село Черна гора

13.01.2013 г. – н.ч.: 18.30 ч. – среща на сурв. групи от гр. Батановци и с.Черна гора

и запалване на ритуален огън, сурвакарски игри

място: на площада в селото

14.01.2013 г. – н.ч.: 08.00 ч.- 15.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група

5/. село Ярджиловци

13.01.2013 г. – н.ч.: 19.00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

на трите групи от селото

място: в двора на читалището

14.01.2013 г – н.ч.: 08.00. ч.- 14.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.групи

н.ч.: 14.30 ч. – среща на трите сурвакарски групи от селото

място: в двора на училището

6/. село Зидарци

13.01.2013 г. – не се разиграват сурвакарски игри

14.01.2013 г.- н.ч.:08.00 ч.- 12.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група

7/. село Лесковец

13.01.2013 г. – н.ч.: 18.30 ч. – среща на сурвакарските групи от село Богданов дол

и село Лесковец

н.ч.: 19.00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

място: на площада пред читалището в с. Лесковец

н.ч.: 21.00 ч. – 23.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група

14.01.2013 г.- н.ч.: 07.00 ч.- 14.00 ч.- обхождане на къщите в селото от сур.група

8/. село Мещица

13.01.2013 г. – н.ч.: 19.00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

място: на площада пред читалището

14.01.2013 г.- н.ч.: 06.00 ч.- 17.00 ч.-обхождане на къщите в селото от сур.група

9/. село Дивотино

13.01.2013 г. – не се разиграват сурвакарски игри

14.01.203 г. – н.ч.: 05.00 ч. 16.30 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група

н.ч.: 17.00 ч. – представяне на обичая „Сурвакарска сватба“

запалване на ритуален огън, сурвакарски игри

място: на площада в селото

10/. село Люлин

13.01.2013 г. – н.ч.: 19.00 ч. – запалване на ритуален огън, представяне на обичая „Раздрънкване“ и сурвакарски игри

място: на площада пред читалището

14.01.2013 г. – н.ч.: 08.00 ч. – 17.00 ч. обхождане на къщите в селото от сур.група

11/. село Кралев дол

13.01.2013 г. – не се разиграват сурвакарски игри

14.01.2013 г. – н.ч.: 06.00 ч. – 16.00 ч.- обхождане на къщите в селото от меч.група

н.ч.:16.00 ч. – мечкарско хоро на площада

място: площада пред читалището

12/. село Драгичево

13.01.2013 г. – н.ч.: 09.00 ч.- 18.00 ч.- обхождане на къщите в селото от сур.група

н.ч.: 18.30 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

място: на площада в селото

14.01.2013 г. – н.ч.: 09.00 ч. 19.30 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група

13/. село Голямо Бучино

13.01.2013 г. – н.ч.: 07.30 ч. отпътуване за с.Мало Бучино

н.ч.: 08.00 ч. сурвакарски игри

място: на площада в селото

н.ч.: 19.00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

място: на площада в с.Голямо Бучино

14.01.2013 г. -н.ч.: 05.00 ч.- 14.00 ч.- обхождане на къщите в селото от сур.група

14/. село Расник

13.01.2013 г. -н.ч.: 17.45 ч. – гостуване на сур. групи от с.Сопица и с.Велковци

н.ч.: 18.00 ч.- запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

място: на площада

14.01.2013 г. – н.ч.: 06.00 ч.до 14.00 ч.- обхождане на къщите в селото от сур.група

15/. село Витановци

13.01.2013 г. – н.ч.: 18.00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

място: на площада

14.01.2013 г. – н.ч.: 08.00 ч. до 14.00 ч. обхождане на къщите в селото от сур.група

16/. село Селищен дол

13.01.2013 г. – не се раизграват сурвакарски игри

14.01.2013 г. – н.ч.: 09.00 ч. – 12.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група

ІІ/. ОБЩИНА БРЕЗНИК

ДАТА: 13.01.2013 г./неделя/

14.01.2013 г./понеделник/

1/. село Бегуновци

13.01.2013 г. – н.ч.: 18.00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

място: на площада пред читалището

14.01.2013 г. – н.ч.: 08.00 ч. – 13.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група

2/. село Велковци

13.01.2013 г. – н.ч.: 17.30 ч. събиране и отпътуване на групата за с.Расник

н.ч.: 18.00 ч. – запалване на ритуален огън и среща на сур.групи-

с.Расник, с.Сопица и с.Велковци

място: на площада в с.Расник

място: на площада в селото

14.01.2013 г. – н.ч.: 08.00 ч. до 14.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група

3/. село Сопица

13.01.2013 г. – н.ч.: 17.30 ч. – отпътуване за село Велковци, Пернишко

Среща на сур.групи от с.Велковци-Брезнишко и с.Расник-Пернишко

н.ч.: 18.00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

място: на площада в село Расник, Пернишко

14.01.2013 г. – н.ч.: 08.00 ч.- 13.00 ч.- обхождане на къщите в селото от сур.група

4/. село Слаковци

13.01.2013 г. – н.ч.: 19.30 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

място: на площада в селото

14.01.2013 г. – н.ч.: 09.00 ч. – 14.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група

5/. село Ноевци

13.01.2013 г. – не се провеждат сурвакарски игри

14.01.2013 г. – н.ч.: 06.00 ч. до 17.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.групи

от с.Ноевци и гостуващата група от с.Габров дол

н.ч.: 17.00 ч. – запалване на сурвакарски огън и сурвакарски игри

6/. село Садовик

13.01.2013 г. – н.ч.: 18.00 ч. – 19.00 ч.запалване на ритуален огън и сурв. игри

място: на площада в селото

14.01.2013 г. – н.ч.: 09.00 ч.- 12.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група

7/. село Гигинци

13.01.2013 г. н.ч.: 18.30 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

и посрещане на сур.групи от с.Еловдол, с.Чепино

място: на площада в селото

14.01.2013 г. – н.ч.: 07.30 ч.- 12.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група

8/. село Кошарево

13.01.2013 г. – н.ч.: 23.00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

място: на площада в селото

14.01.2013 г. – н.ч.: 09.00 ч.- 14.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група

9/. село Долна Секирна

13.01.2013 г. – н.ч.: 18.00 ч. -запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

съвместно с гостуващите групи от гр.Лесковац-Р.Сърбия, с.Чепино и с. Елов дол

място: на площада в селото

14.01.2013 г. – н.ч.: 09.00 ч.- 14.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група

10/. село Банище

13.01.2013 г. – н.ч.: 18.00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

място: на площада в селото

14.01.2013 г. – н.ч.: 08.00 ч. – гостуване и обхождане на къщите в с.Ръждавец

н.ч.: 10.00 ч. – 13.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група

11/. село Непразненци –

13.01.2013 г. – н.ч: – 20.30 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

място: на площада в селото

14.01.2013 г. – н.ч.: 08.00 ч. – 17.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група

12/. село Ребро –

13.01.2013 г. – не се организират сурвакарски игри

14.01.2013 г. – н.ч.: 09.00 ч. – 14.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група

13/. град Брезник – НЧ „Просвещение“

19.01.2013 г. – ОБЩИНСКИ ПРЕГЛЕД НА СУРВАКАРСКИТЕ ИГРИ

„СУРВА В БРЕЗНИШКО“- 2013

място: пл.“9-ти септември“ град Бразник /площада пред читалището/

н.ч.: 14.00 ч. – сурвакарско шествие на групи от Брезнишко и региона

н.ч.: 17.15 ч. – илюминации

н.ч.: 18.00 ч. – запалване на ритуален огън, сурвакарски игри

ІІІ/. ОБЩИНА РАДОМИР:

ДАТА: 13.01.2013 г./неделя/

14.01.2013 г./понеделник/

1/. град Радомир – отдел „Култура“

19.01.2013 г. – пл.“Свобода“ – град Радомир

н.ч.: 12.00 ч. – Откриване на изложба „Традиционни ястия от Радомирско“

н.ч.: 14.00 ч. „Сурва в Радомир“- Общински празник на сурвакарските групи

с участието на сурвакарски групи от:Ромска сурвакарска група- кв.“Бащевица“ град Радомир, кв.Върба – Радомир,с.Стефаново, с.Копаница, Друган, Извор, Кондофрей

място: пл.“Свобода“ град Радомир

2/. кв.Върба, град Радомир

13.01.2013 г. – н.ч.: 18.00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри,

гостуване на сур.група от с.Долни Раковец

място: на площада в квартала

14.01.2013 г. – н.ч.: 07.00 ч.- 12.30 ч. – обхождане на къщите в квартала от сур.група

3/. село Друган

13.01.2013 г. – н.ч.: 15.00 ч. – 17.00 ч.- изпълнение на фолклорен ансамбъл

„Разметаница“ от гр.Бобов дол, Обл.Кюстендил

място: площада пред читалището в село Друган

н.ч.:18.00 ч. – среща на сурвакарските групи от с.Калища,

с.Друган, с.Пещера-Общ.Земен и с.Джерман, Обл.Кюстендил

н.ч.: 18.3 0 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

място: на площада пред читалището

14.01.2013 г. – н.ч.: 07.00 ч. – 16.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сурв.група

4/. село Стефаново

13.01.2013 г. – н.ч.: 18.00 ч. – 19.00 ч. -гостуване на сур.група от с.Копаница

н.ч.: 19.00 ч. – отпътуване от с.Копаница за с.Стефаново

н.ч.: 19.30 ч. – запалване на ритуален огън и среща на сур.групи от

с.Косача, с.Светля и с.Стефаново

място: на площада в селото

14.01.2013 г. – н.ч.: 07.00 ч. до 12.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група

5/. село Извор

13 и 14.01.2013 г. – н.ч.: 18.00 ч. – 18.30 ч. – запалване на ритуален огън

място: на площада в селото

6/. село Копаница

13.01.2013 г. – н.ч.: 18.00 ч. – 19.30 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

среща със сурвакарската група от село Стефаново

н.ч.: 19.30 ч. – отпътуване за град Батановци

Среща със сурвакарски групи в град Батановци, Общ.Перник

място: на площада при гарата град Батановци

н.ч. 20.30 ч. – отпътуване за село Копаница

14.01.2013 г. – н.ч.: 07.00 ч. до 12.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група

7/. село Долни Раковец

13 и 14.01.2013 г. – не се организират сурвакарски игри

8/. село Кондофрей

13.01.2013 г. – не се разиграват сурвакарски игри

14.01.2013 г. – н.ч.: 07.00 ч. – 12.30 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група

9/. град Радомир – Ромска сурвакарска група

13.01.2013 г. н.ч.: 19.00 – 19.30 ч. – запалване на ритуален огън

място: на площада в квартала

н.ч.: 19.30 ч. – 20.30 ч. – обхождане на град Радомир

14.01.2013 г. – н.ч.: 07.00 ч. – 14.00 ч. – обхождане на гр.Радомир

ІV/. ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ:

ДАТА: 13.01.2013 г./неделя/

14.01.2013 г./понеделник/

1/. село Ковачевци

13.01.2013 г. – н.ч.: 18.00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

място: на площада в селището

14.01.2013 г. – н.ч.: 08.00 ч.-10.30 ч. – обхождане на къщите в селото от сур. група

н.ч.: 10.30 ч. гостуване и среща със сур.групи от:

с.Сирищник, с.Ракиловци и с.Косача

2/. село Косача

13.01.2011 г. – н.ч.: 19.00 ч. – 20.00 ч. среща на сур.групи от с.Косача, с.Ракиловци

и с.Непразненци и запалване на ритуален огън, сурвакарски игри

място: на площада в селището

14.01.2011 г. – н.ч.: 09.30 ч.до 12.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група

н.ч.: 12.00 ч. – 13.00 ч. – гостуване на сур.група в с.Ковачевци

3/. село Сирищник

13.01.2013 г. – н.ч.: 19.00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

място: на площада в селището

14.01.2013 г. – н.ч.: 0.7.00 ч. до 10.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група

н.ч.: 10.00 ч. – среща със сурвакарската група от с.Ковачевци

4/. село Светля

13.01.2013 г. – н.ч.: 18.00 ч. -19.30 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

място: в двора на читалището

н.ч.: 1930 ч – 20.00 ч. – гостуване на сурв. група от с.Чепино

н.ч.: 20.00 ч. – 23.30 ч. – гостуват на с.Габров дол и с.Лобош

14.01.2013 г. – н.ч.: 09.00 ч.- 13.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група

място:на площада в селището

5/. село Калища

13.01.2013 г. – н.ч.: 17.00 ч. – отпътува за с.Друган

н.ч.: 18.00 ч. – 19.00 ч. среща на сур.групи в с.Друган

място: на площада пред читалището в с.Друган

н.ч.: 19.30 ч. – 20.00 ч. – запалване на ритуален огън и сур.игри

място: на площада в селото

14.01.2013 г. – н.ч.: 05.30 ч.- 10.30 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група

н.ч.: 10.30 ч. – гостува сур.група от с.Лобош

6/. село Лобош

13.01.2013 г – н.ч.: 18.00 ч. – 20.00 ч. запалване на ритуален огън и сурв. игри

място: на площада в селото

н.ч.: 20.00 ч.- 21.00 ч. – среща на сурвакарски групи от селищата:

с.Светля, с.Пещера и с.Лобош

място: на площада в селото

14.01.2013 г. – н.ч.: 09.00 ч – 10.30 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група

н.ч.: 10.30 ч. – гостуват на сурв. група в с.Калища

7/. село Ракиловци

13.01.2013 г. – н.ч.: 18.00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

място: на площада в селото

н.ч.: 20.00 ч. – среща със сур.група от с.Косача

14.01.2013 г. – н.ч.: 07.30 ч. 10.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група

н.ч.: 10.00 ч. – гостуват на сур.група в с.Ковачевци

8/. Село Чепино

13.01.2013 г. – н.ч.:18.30 ч. – 19.30 ч.- запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

място: на площада в селото

н.ч.: 19.30 ч. – 23.00 ч. – гостуват в Светля, Беренде, Гигинци и Долна Секирна

14.01.2013 г. – н.ч.:09.00 ч.- 12.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група

н.ч.: 12.00 ч. – 13.00 ч. – сурвакарски игри на площада в селото

9/. Село Ковачевци – Общински празник „Долината на маската“

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.