НАГРАДЕНИ

15. 01. 1966
“Зимен карнавал”

800 участници от пет окръга:

От Пернишки окръг: с. Светля, с. Сирищник, с. Косача, с.Дивля, с. Ноевци, с. Ярджиловци, с. Черна гора, с. Лесковец, с. Богданов дол, с. Елов дол, с. Бегуновци, с. Беренде, с. Темелково (дн. – гр. Батановци), с. Садовик. Групата на с. Кошарево заявява участие, но не пристига.

От страната: гр. Разлог, с. Сушица, с. Лесичево, с. Бояново.

Колективни награди 

Първа награда: с. Ярджиловци, гр. Разлог, с. Сушица.

Втора награда: с. Дивля, с. Елов дол.

Трета награда: с. Бояново, с. Бегуновци.

Индивидуални награди за маски

Първа награда: двуметров „лик с  кукличка“, пера и огледала от с. Дивля.

Втора награда: „маска с мустаци от рога и звънчета по тях“ от с. Лесковец.

Трета награда: „маска с корона от рога и мустаци от птичи криле“ от с. Ярджиловци.

* * *


15. 01. 1967

“ІІ Национален фестивал на кукерите и сурвакарите и пролетните игри и танци, свързани с тези старинни обичаи – Перник `67”
1355 участници

За изпълнението си те получават грамота и значка на фестивала.

За колективи

Първа награда: с. Садовик, с. Пъдарево.

Втора награда: с. Елов дол, с. Калипетрово, с. Ръждавец.

Трета награда: с. Светля, с. Павел баня, с. Ярждиловци, с. Сушица.

За маски

Първа награда: лик от с. Садовик, маска-овен от с. Беренде.

Втора награда: „черна кожена маска с бели вежди и мустаци“ от Кюстендил.

Трета награда: „триглав змей“ от с. Лесковец, „маска с един рог“ от с. Ярджиловци.

* * *19. 01. 1969
“ІІІ Национален фестивал на кукерите и сурвакарите и пролетните игри и танци, свързани с тези старинни обичаи – Перник `69”
над 1400 участници

От Третия до Осмия фестивал се присъждат първа, втора и трета награда (медали). Групите от цялата страна се оценяват единно. Критериите са битова вярност, оригиналност, художествена стойност, самобитност, цялостно художествено оформление на съставите (костюми, музика, театрализувани миниатюри и др.).

I-ва награда: с. Кошарево, с. Сушица, гр. Стралджа

II-ра награда: с. Ярджиловци, с. Садовик, гр. Разлог

III-та награда: с Ръждавец, с. Пъдарево, с. Волуяк

* * *17. 01. 1971
“ІV Национален фестивал на кукерите и сурвакарите – Перник `71”
над 1300 участници

I-ва награда: с. Кошарево, с. Пъдарево, гр. Павел баня, гр. Разлог

II-ра награда: с. Сушица, с. Садовик, гр. Стралджа

III-та награда: с. Банище, с. Ръждавец, с. Михалич, с. Лесичево

* * *20. 01. 1974
“V Национален фестивал на кукерите и сурвакарите – Перник `74”
над 2000 участници

I-ва награда: с. Садовик, с. Сушица, с. Ръждавец, гр. Павел баня, гр. Разлог

II-ра награда: с. Кошарево, с. Калипетрово, с. Станьовци, с. Васил Левски, с. Пъдарево

III-та награда: гр. Батановци, с. Лесичево, с. Габарево, гр. Стралджа, гр. Калофер

* * *16 – 17. 01.1977
“VІ Национален фестивал на кукерите и сурвакарите – Перник `77”

над 2000 участници

За колективи

I-ва награда: с. Светля, с. Тъжа, с. Сушица, гр. Разлог, с. Вресово

II-ра награда: с. Селищен дол, с. Крупник, с. Калипетрово, с. Пъдарево

III-та награда: с. Кошарево, с. Ръждаевец, с. Ярджиловци, с. Бъта, с. Габарево

За маски

I-ва награда: с. Кошарево, с. Васил Левски, с. Лесковец, с. Стралджа, с. Дъбене.

II-ра награда: с. Богданов дол, с. Волуяк, с. Турия, с. Баня, с. Михалич.

III-та награда: с. Банище, с. Черна гора, с. Зидарово, с. Търничане, с. Бобошево.

* * * 

27 –  28. 01.1980
“VІІ Национален фестивал на сурвакарите и кукерите – Перник `80”
над 3000 участници

I-ва награда: с. Габров дол, с. Кошарево, с. Сушица, с. Пъдарево, гр. Разлог

II-ра награда: кв. Бела вода, с. Садовик, с. Дъбене, с. Васил Левски, с. Калипетрово,

III-та награда: с. Селищен дол, с. Светля, с. Гигинци, с. Брежани, с. Крупник

Награди за маски: с. Кошарево (И. Николов), с. Слаковци (М. Борисов).

* * *
19 –  21. 01.1985
“VІІІ Национален фестивал на сурвакарите и кукерите – Перник `85”

първо участие на групи от чужбина
2800 участници

За колективи

I-ва награда: с. Ковачевци, с. Вресово, с. Пъдарево, с. Дъбене, с. Калипетрово

II-ра награда: с. Богданов дол, с. Ръждавец, с. Сушица, с. Тъжа, гр. Павел баня

III-та награда: с. Гигинци, с. Ярджиловци, с. Блатец, с. Търничане, гр. Разлог

За детски колективи

За маски

I-ва награда: гр. Симитли, с. Вресово, с. Сушица, гр. Темелково, с. Селищен дол.

II-ра награда: с. Крупник, с. Богданов дол, с. Калипетрово, с. Търничане, с. Павел баня.

III-та награда: с. Габров дол, с. Ярджиловци, гр. Хисар, с. Блатец, с. Пъдарево

За маски за деца

* * *
20 –  22. 01. 1990
“ІХ Национален фестивал на сурвакарите и кукерите с международно участие – Перник`90”

3100 участници

Голямата конкуренция между участниците налага при класирането групите да бъдат разделени на „сурвакарски” и „кукерски”.

I-ва награда: с. Банище, кв. Бела вода, с. Ярджиловци; с. Кошов, с. Тъжа, гр. Павел баня.

II-ра награда: с. Богданов дол, с. Долна Секирна, с. Кошарево, с. Ръждавец; с. Габарево, с. Дъбене, с. Кабиле, с. Победа.

III-та награда: с. Ноевци, с. Расник, с. Селищен дол, гр. Разлог; с. Дунавци, с. Калипетрово, с. Търничане.

* * *

4 –  8. 02. 1993
“Х Юбилеен международен фолклорен фестивал на маскарадните /сурвакарски – зимни, и кукерски – предпролетни/ и карнавални игри и обичаи – Перник `93”
2000 участници

I-ва награда: гр. Батановци, с. Добрина

II-ра награда: с. Ръждавец, с. Лалково

III-та награда: с. Банище, с. Полена

6 специални награди (дървена статуетка): с. Лесковец, с. Селищен дол, с. Ярджиловци; с. Добрина, с. Тъжа, гр. Павел баня.

За първи път са оценени и „сценичните изпълнения”: Горни Богров, Плевен, Бухово.

* * *19 –  22. 01. 1996
“ХІ Международен фолклорен фестивал на маскарадните /сурвакарски – зимни, и кукерски – предпролетни/ и карнавални игри и обичаи – Перник `96”
3000 участници

Две големи на гради (дървена статуетка и 20 000 лв.) и медали на ФЕКГ: с. Селищен дол, с. Бояново

Допълнителни награди (първо място): с. Банище, гр. Батановци, кв. Бела вода, с. Богданов дол, с. Долна Секирна, с. Зидарци, с. Копаница, с. Кошарево, с. Черна гора; с. Вресово, с. Добрина, с. Иширково, с. Кошов, с. Крупник, кв. Лъджа (Ивайловград), гр. Петрич, гр. Разлог, с. Турия.

* * *
22 – 25. 01. 1998
“ХІІ Международен фестивал на маскарадните игри – Перник `98”
3000 участници

Голяма награда (200 000 лв.): с. Ярджиловци

Награда на Община Перник (100 000 лв.): с. Могила

Награда на „Стомана” АД (100 000 лв.): с. Светля

Награди за кукерски групи (5 х 100 000 лв.): с. Каравелово, с. Тъжа, с. Дунавци, с. Попинци, с. Отец Паисиево.

Награди за сурвакарски групи (5 х 100 000 лв.): с. Лесковец, с. Расник, с. Гигинци, с. Садовик, кв. Струмско (Благоевград)

Награди за детски групи ( 5 х 100 000 лв.): с. Ноевци, с. Ръждавец, с. Банище, с. Елов дол, гр. Батановци.

Награди за костюми (10 х 20 000 лв.): с. Добрина (Г. Славов), с. Дивотино (Г. Георгиев), с. Габровница (М. Стойчев), с. Богданов дол (П. Борисов), с. Селищен дол (Р. Михайлов), с. Черна гора (Н. Димитров), кв. Лъджа – Ивайловград (костюм на поп), 2-ри квартал Благоевград (Е. Цонев и Е. Желязков), с. Долна Секирна (костюм на клисар), с. Калище (С. Цветков).

Костюми на мечки (8 х 20 000 лв.): с. Крупник, с. Кошарево, 3-ти квартал Благоевград, с. Черна гора, гр. Батановци, с. Мещица, с. Слаковци, с. Кралев дол.

Награди за най-малки участници (2 х 20 000 лв.): с. Слаковци (Иван Бисеров), с. Копаница (Марчело Владимиров).

Награди за обичаи, представени на сцена (5 х 80 000 лв.): гр. Айтос (Бабин ден и Коледари), с. Калдница (Ивановден), с. Сеславци (Топене на китки), с. Друган (Благовец), гр. Батановци (Андреевден).

Жури: проф. д-р Анна Илиева, ст. н.с. Станка Янева, ст.н.с. Милена Беновска, Цветана Манова, Елена Огнянова.

* * *

21 –  23. 01. 2000
“ХІІІ Международен фестивал на маскарадните игри ”Сурва” – Перник ‘2000”
над 3500 участници

 • Награди за зимни маскарадни игри

Награда на Община Перник (300 лв.): с. Ноевци

Награда на „Стомана”АД ( 200 лв.): с. Черна гора

Фондация „Пирин пее”: с. Крупник (150 лв.), гр. Разлог (100 лв.)

Допълнителни награди (5 х 100 лв.): с. Копаница, с. Лесковец, с. Расник, с. Дивотино, с. Банище.

 • Награди за пролетни обичаи

Голяма награда (500 лв.): с. Лалково

Допълнителни награди (5 х 100 лв.): с. Лесичево, гр. Раковски, гр. Павел баня, кв. Лъджа – Ивайловград, с. Търничане

 • 2 купи – награди на ФЕКГ: кв. Бела вода, с. Дъбене
 • Награди за детски и детско-юношески групи (10 х 50 лв.): с. Калище, с. Долна Секирна, 2-ри квартал – Благоевград, с. Зидарци, с. Старо село, с. Ярджиловци, гр. Хисар, гр. Земен, с. Ръждавец, с. Кошарево.
 • Награди за маски и костюми (5 х 40 лв.): с. Ключ, с. Сопица, с. Жабокрът, с. Слаковци, с. Мещица.
 • Награди за персонажи (10 х 20 лв.): с. Полена (за музиканти – зурнаджии), с. Лесковец (дете-болюкбашия), с. Елов дол („гъдулар”), гр. Банско ( първите три деца от групата), 3-ти и 4-ти квартал – Благоевград (мечкарче с три мечки), гр. Батановци (К. Василев и К. Кирилов), с. брежани (баба „към Европа”, с. Светля (старец и баба), с. Велковци (най-малкият участник), с. Бозвелийско (мевеста с къделя).
 • Награди за обичаи (5 х 80 лв.): с. Чарган, с. Белица, кв. Драгалевци – София, гр. Плевен, кв. Горна баня – София.

Жури: доц. Георг Краев, председател, ст.н.с. Милена Беновска, ст.н.с. Наталия Рашкова, Елена Огнянова, д-р Ирена Бокова, Цветана Манова, Елена Ташева.

 • Награди за болюкбашии:

I-ва награда (30 лв.): с. Селищен дол

II-ра награда (20лв.): с. Лесковец

III-та награда (2 х 15 лв.): с. Черна гора, кв. Бела вода.

Детски колективи:

I-ва награда (30 лв.): с. Зидарци

II-ра награда (20лв.): с. Светля

III-та награда (2 х 15 лв.): с. Елов дол, с. Богданов дол.

Жури: Симеон Мильов (историк), предсетател, Сашо Евтимов (художник), Тодор Тодоров (хореограф).

* * *18 –  20. 01. 2002
“ХІV Международен фестивал на маскарадните игри “Сурва” – Перник ‘2002”
5056 участници

Голяма награда (500 лв.): град Батановци

Награда на Община Перник (300 лв.): с. Калипетрово

Награда на публиката (200 лв.): с. Полена

Допълнителни награди (15 х 100 лв.): с. Дъбене, с. Победа, с. Дунавци, с. Долна Секирна, с. Сопица, с. богданов дол, с. Ключ, 3-ти район Благоевград, с. Банище, с. Кошарево, с. Чепино (и за участие на деца), с. Дивотино (и за участие на деца), с Елов дол (за детска група), с. Копаница (за детска група), с Калище (за детска група).

Награда на ФЕКГ (почетен знак на ФЕКГ): с. Светля

Награда за зрител: „Най-голям малък фен”(10 лв.): Л. Руменова

Награди за маски и костюми: с. Гигинци (50 лв.)

(14 х 10 лв.): гр. Земен (Г. Александров), с. Кралев дол (М. Тихомиров), с. Дивля (И. Пламенов), с. Мещица (К. Борисов), с. Слаковци (М. Илков), с. Черна гора (М. Георгиев), с. Банище (С. Борчин), кв. Бела вода (Д. Методиев), с. Жабокрът (К. Никифоров), гр. Симитли (костюм н амечка), кв. Струмско – Благоевград (костюм на 2-год. бабугер), гр. Петрич (маска гугла с нос от кратуна и низи от чушки), с. Нова Черна (маска на капра), с. Светля (М. Стефанов).

Награди за групи, представящи обичаи на закрита сцена (5х 80 лв.): с. Дибич и с. Салманово; кв. Горна баня – София; с. Сеславци; с. Белица; кв. Върба – Радомир;

Поощрение (30 лв.): с. Нова Черна.

Жури: доц. д-р Георг Краев, председател, пероф. Тодор Джиджев, Цветана Манова, Сашо Евтимов, ст.н.с. д-р Рачко Попов, Елена Огнянова Боянова, ст.н.с. д-р Ирена Бокова.

* * *
23 –  25. 01. 2004
“ХV Международен фестивал на маскарадните игри “Сурва” – Перник ‘2004”
5250 участници

Голяма награда (1000 лв.): с. Лесковец

Награда на Община Перник (500лв.): с. Габров дол

Награда на Министерството на културата (500 лв.): с. Белица

Награда на основния спонсор „Ротари клуб” (300 лв.): гр. Банско

Награда на КТ „Кракра” (200 лв.) – за цялостно представяне, за област Перник: с. Кошарево

Плакет и грамота на Министерството на икономиката (за запазване на традицията): с. Ярджиловци

Кристална купа на ФЕКГ: с. Велковци, с. Ноевци, с. Веселиново.

Награди за цялостно представяне (10 х 200 лв.): с. Елов дол, с. Крупник, кв. Бела вода, с. Ракиловци, с. Мещица, с. Кошов, с. Турия, гр. Раковски, с. Варненци, кв. Лъджа – Ивайловград.

Награди за маски и костюми (10 х 100 лв.): с. Каравелово, с. Чарган, с. Вресово, с. Сушица, с. калугерово, с. Садовик, с. ковачевци, с. Сирищник, с. Светля, с. Дивля.

Награди за детски групи (5 х 200 лв.): гр. Земен, с. Гигинци, с. Селищендол, с. Кралев дол, с. Копаница.

Жури: проф. Тодор Джиджев, председател, Георг Краев, Цветанка Манова, Елена Темелкова Иванова, Елена Огнянова, Ирена Бокова.

* * *
27 –  29.01.2006

“ХVI Международен фестивал на маскарадните игри “Сурва” – Перник ‘2006”
4848 участници

Голяма награда на Община Перник (2х 500 лв.) – за цялостно представяне, артистичност, маски и костюми: с. Ярджиловци, с. Светля.

Награда на Министерството на външните работи (картина) – за цялостно представяне: с. Веселиново

Награда на Областната управа на област Перник (5 х 200 лв.) – за цялостно представяне и артистичност: с. Дивотино, с. Чепино, с. Габров дол, с. Ноевци, с. Копаница.

Награда на КТ „Кракра” (200 лв.): с. Селищен дол

Награда на Агенцията по туризъм (плакет): гр. Павел баня

Награда на М-тел България: с. Полена

Награда за цялостно представяне на сурвакарски групи (5 х 300 лв.): с. Долна Секирна, с. Гигинци, с. Кралев дол, гр. Батановци, гр. Благоевград – обединена група.

Награда за цялостно представяне на кукерски групи (5 х 300 лв.): с. Кошов, с. Калипетрово, с. Габарево, с. Лесичево, с. Тъжа.

Награда за цялостно представяне на детски и младежки групи (6 х 200 лв.): с. Елов дол, с. Извор, с. Стефаново, с. Кошарево, кв. Бела вода, с. Сопица.

Награди за артистичност (3 х 150 лв.): с. Могила, с. Търничане, с. Вресово.

Награди за маски и костюми (6 х 100 лв.): с. Черниче, с. Банище, с. Брежани, с. Александрово и с. Осетиново, с. Васил Левски, с. Сушица.

Плакет “ХVI Международен фестивал на маскарадните игри “Сурва”: с. Расник, с. Велковци, с. Витановци, с. Люлин, с. Мещица, с. Зидарци, с. Драгичево, кв. Струмско – Благоевград; с. Войнягово, с. Изгрев, с. драгоданово, гр. Раковски, гр. Банско, гр. Разлог

Плакет на ФЕКГ: с. Кабиле

Награда на ВМРО (100 лв.): с. Ковачевци

Журито изказва похвала за водачеството на групите на с. Светля, с. Банище и гр. Батановци.

Жури: Доц. д-р Георг Краев, председател, доц. д-р Ирена Бокова, доц. Петър Григоров, Елена Темелкова Иванова, Цветана Манова.

* * *


25 – 27.01.2008

“ХVII Международен фестивал на маскарадните игри “Сурва” – Перник ‘2008”
5808 участници

Сурвакари – цялостно представяне на групата:

с. Габров дол

Кукери – цялостно представяне на групата:

с. Кабиле и гр. Стралджа (медал на ФЕКГ)

Поддържане и предаване на местната традиция – сурвакари:

с. Кошарево

с.Габровница

с. Ноевци

с. Долна Секирна

кв. Бела вода, Перник

с. Дивотино

с. Банище

с. Черна гора

Поддържане и предаване на местната традиция – кукери:

с. Търничене

с. Чарган

с. Веселиново

с. Тъжа

с. Вресево

с. Сушица

Сурвакари – за атрактивност:

с. Люлин

с. Мещица

гр. Батановци

с. Гигинци

с. Полена

с. Изгрев, Благоевградско

Кукери – за атрактивност:

с. Лесичево

с. Турия

Награди (пластики, изработени от Филип Седефчев)

за интересно представяне на моменти от традиционната игра:

с. Върба

с. Драгичево

с. Друган

с. Лобош

с. Пещера

с. Ковачевци

с. Дивля

с. Елов дол

с.Ракиловци

с. Велковци

с. Гъбарево

с. Габра

Награда – плакет на ФЕКГ

с. Климент

Сурвакари – за маски и костюми

с. Кралев дол

с. Расник

с. Чепино

с. Витановци

с. Косача

Кукери – за маски и костюми:

гр. Ивайловград, кв. Лъджа

с. Дъбене

с.Могила

с. Калчево

с. Бояново

с. Васил Левски

Сурвакари – за обучение в традицията:

с. Селищен дол

с.Сопица

с. Радибош

гр. Земен

с. Стефаново

с. Копаница

Благоевград, кв. Струмско

с. Извор

Кукери – за обучение в традицията:

гр. Шумен, кв. „Макак“

с. Калугерово

Поощрения:

с. Калище

с. Садовик

с. Сирищник

За работа с деца:

Ромска група, кв. „Тракия“, Радомир

ОК Дворец на културата, Перник

Жури: доц. д-р Георг Краев, председател, проф. Рачко Попов, доц. Петър Григоров, доц.д-р Ирена Бокова, Елена Темелкова (СБХ перник), Цветана Манова (РИМ Перник), Кирил Стоев (сурвакар – ветеран).  От 17 МФМИ в състава на журито се включва по един представител на сурвакарска и кукерска група.

* * *

23 – 25.01.2009
“ХVIIІ Международен фестивал на маскарадните игри “Сурва” – Перник ‘2009”
5089 участници

1. Награда за поддържане и предаване на местната традиция, Сурвакари – 8 х 250 лв: с. Долна Секирна, с. Кралев дол, с. Бела вода, гр. Батановци, кв. Струмско, Благоевград, с. Чепино, с. Дивотино, с.Лесковец.

2. Награда за поддържане и предаване на местната традиция, Кукери – 6 х 250 лв.:
Кошов, Вресово, Турия, Ямбол, Веселиново, Калипетрово.


3. Награда за атрактивност за група от Западна България – 6 х 200 лв.:

1. Изгрев, Благоевградско
2. Богданов дол
3. Ракиловци
4. Ябълково, Кюстендилско
5. Косача
6. Банско

4. Награда за атрактивност за група от Източна България – 2 х 200 лв.:
1. Варвара, Пазарджишко
2. Дъбене, Карловско

5. Награда за маски и костюми, Сурвакари – 7 х 150 лв.:
1. Черна гора – детска група
2. Садовик
3. Витановци
4. Расник – младежка група
5. Челопеч „Златните мечки”
6. Мещица
7. Слаковци

6. Награда за маски и костюми, Кукери – 3 х 150 лв.:

1. Веселиново, Шуменско
2. Горни Домлян, Карловско
3. Лъджа, Ивайловградско

7. Награда за обучение в традицията, Сурвакари – 6 х 150 лв.:
1. Крупник, Благоевградско
2. Велковци
3. Дивля
4. Елов дол
5. Копаница
6. Дворец на културата

8. Награда за обучение в традицията, Кукери – 2 х 150 лв.:

1. Габарево, Старозагорско
2. Стралджа, Ямболско

9. Награда за атрактивна игра, Сурвакари – 5 х 50 лв.:
1. Бегуновци
2. Селищен дол
3. кв. Поляните, Петричко
4. Лобош
5. Калище

10. Награда за атрактивна игра, Кукери – 2 х 50 лв.:

1. Тъжа, Старозагорско
2. Павел баня, Старозагорско

11. Специален Плакет на Община Перник:
Бегуновци, Селищен дол, кв. Поляните- Петрич, Лобош, Калище, Тъжа, Старозагорско, Павел баня, Старозагорско

12. Голяма награда за кукерска група – 1000 лв.:

с. Чарган, Ямболско

13. Голяма награда за сурвакарска група – 1000 лв.:
с. Кошарево, Брезнишко

14. Награда на Федерацията на Европейските карнавални градове:
с. Ярджиловци

Жури: ст.н.с. ІІ ст. д-р Николай Иванов Ненов, председател, доц. д-р Веселин Иванов Тепавичаров, доц. д-р Петър Йорданов Григоров, Симеон Мильов Симов, Елена Темелкова Иванова, Григор Стоянов Христов, Цветана Стоянова Манова.

Награда на публиката ( за първи път чрез пряко SMS гласуване): с. Габров дол.

* * *

29 – 31.01.2010

“ХІХ Международен фестивал на маскарадните игри “Сурва” – Перник ‘2010”
6000 участници

1. Награда за поддържане и предаване на местната традиция, Сурвакари – 8 х 700 лв.: Лесковец, Кралев дол, Долна Секирнa, Батановци, Дивотино, Расник, Богданов дол, Бела вода

2. Награда за поддържане и предаване на местната традиция, Кукери – 6 х 700 лв.:

Драгоданово, Кабиле, Осетеново – Александрово – Манолово, Лесичево, Тъжа, Габарево

3. Награда за атрактивност за група от Западна България – 6 х 500 лв.

Благоевград – Струмско, Чепино, Светля, Друган, Ноевци, Жабокрът

4. Награда за атрактивност за група от Източна България – 3 х 500 лв.
Кошов, Търничене, Павел баня

5. Награда за маски и костюми, сурвакари – 7 х 400 лв.

Лесново, Витановци, Стефаново,  Джерман, Селищен дол, Големо Бучино, Пещера

6. Награда за маски и костюми, кукери – 3 х 400 лв.

Вресово,  Дъбене, Шумен – кв. Макак

7. Награда за обучение в традицията, сурвакари – 6 х 400 лв.
Копаница, Бегуновци, Лобош,  Сопица,  Земен,  Черна гора

8. Награда за обучение в традицията, кукери – 3 х 400 лв.

Васил Левски, Калугерово, Каравелово

9. Награда за атрактивна игра, сурвакари – 5 х 150 лв.

Люлин, Калища, Радомир- кв. Бащевица,Гигинци, Слаковци

10. Награда за атрактивна игра, кукери – 3 х 150 лв.

Соколица, Габровница,  Ямбол

11. Награда за индивидуална маска

1. Сурвакарска маска:
– копанка 3 х 150
1. Бегуновци, Юлиан Величков
2. Ноевци, Сашо Никофоров
3. Селищен дол, Антон Атанасов

– зевало 3 х 150
1. Мещица
2. Сирищник
3. „две козлета“, Лесковец

– маска – 3 х 150
1. Eлов дол
2. Елов дол
3. Елов дол

2. Кукерска маска – 3 х 150 лв
– „козел“ от с. Варвара, на Спас
– „мечка и мечкар“, с. Челопеч, „Златните мечки“
– „голямата хлопка“, с. Горна Василица

3. Маска от Пиринско 3 х 150 лв

1. „мечка и мечкар“, Разлог
2. „ламя с бомбе“, Сапарева баня
3. „бабугери“, Банско

12. Награда за войвода – 3 х 200

1. Светля, за артистичност
2. Банско, за облекло
3. Дивотино, за ред и дисциплина


13. Награда за детски маски 4 х 50 – 200 лв.

1. Драгичево
2. „дядо и баба“, деца, Долна Секирня
3. „малкото мече“, Селищен дол
4. „мечета“, Ковачевци

14. Награда на ВМРО

с. Косача

15. Грамота за опазване на местната култура и европейска идентичност

1. Баня, Челопеч – „Златно руно“,  Виноградец,  Горна Василица, Кошарево, Черган, Ябълково, Ракиловци, Габров дол


16. Грамота за впечатляващо присъствие в маскарадните дни на град Перник:Велковци,  Дивля, Климент, Върба, Габарево, Габра, Петрич, Дълбощница

17. Голяма награда за кукерска група – 2000 лв
с. Турия

18. Голяма награда за сурвакарска група – 2000 лв.
с. Ярджиловци

Жури: Проф. д.ин. Рачко Попов, председател, Доц. д-р Петър Йорданов Григоров, ст.н.с. ІІ ст. д-р Николай Иванов Ненов,  Цветана Стоянова Манова, Елена Темелкова Иванова, Методи Бориславов Десов, Стоян Ангелов Чобанов.

Награда на публиката (чрез пряко SMS гласуване): с. Габров дол.

* * *

28 – 30 януари 2011 г.

ХХ Юбилеен международен фестивал на маскарадните игри „Сурва“ – Перник 2011

6104 участници

1. Награда за поддържане и предаване на местната традиция, Сурвакари

златен медал – Сопица, Брезнишко

сребърен медал – Черна гора, Пернишко

бронзов медал – Горна Врабча, община Земен

2. Награда за поддържане и предаване на местната традиция, Кукери

златен медал – Кошов, Русенско

сребърен медал – Калипетрово, Силистренско

бронзов медал – Павел баня

3. Награда за атрактивност за група от Западна България

златен медал – Гигинци, Брезнишко

сребърен медал – Люлин, Пернишко

бронзов медал – Жабокърт, Кюстендилско

4. Награда за атрактивност за група от Източна България

златен медал – Варненци, Тутраканско

сребърен медал – Лъджа, Ивайловградско

бронзов медал – Веселиново, Шуменско

5. Награда за маски и костюми, сурвакари

златен медал – Лесново, Софийско

сребърен медал – Богданов дол, Пернишко

бронзов медал – Селищен дол, Пернишко

6. Награда за маски и костюми, кукери

златен медал – Калофер

сребърен медал – Челопеч, Златните мечки

бронзов медал – Васил Левски, Карловско

7. Награда за обучение в традицията, сурвакари

златен медал – Лесковец, Пернишко

сребърен медал – Велковци, Брезнишко

бронзов медал – Витановци, Пернишко

8. Награда за обучение в традицията, кукери

златен медал – Баня, Карловско

сребърен медал – Габарево, Старозагорско

бронзов медал – Горни Домлян, Карловско

9. Награда за атрактивна игра, сурвакари

златен медал – Струмско, Благоевградско

сребърен медал – кв. Дълбочница, град Петрич

бронзов медал – Друган, Радомирско

10. Награда за атрактивна игра, кукери

златен медал – Стралджа

сребърен медал – Горна Василица, Софийско, детска група

бронзов медал – Търничене, общ. Павел баня

11. Награда за индивидуална маска

златен медал – Илиан Първанов, Садовик

сребърен медал – Георги Атанасов, Земен

бронзов медал – Захари Лозанов, Ярджиловци

12. Награда за войвода

златен медал – Румен Иванов,Лесковец, Пернишко

сребърен медал – детски билюбаша, Габров дол

бронзов медал – Черган, Ямболско

13. Награда за детски маски

златен медал – Малин Малинов, Лесковец

сребърен медал – Теодора, Ракиловци

бронзов медал – Даринка Симеонова, Друган

15. Грамота за опазване на местната култура и европейска идентичност

Кралев дол, Пернишко

16. Грамота за впечатляващо присъствие в маскарадните дни на град Перник – Ромска група, Радомир

17. Голяма награда за кукерска група

златна маска – Бояново, Ямболско

сребърна маска – Домлян, Карловско

бронзова маска – Веселиново, Ямболско

18. Голяма награда за сурвакарска група

златна маска – Банище, Брезнишко

сребърна маска – Чепино, Община Ковачевци

бронзова маска – Ябълково, Кюстендилско

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ
На Президента на република България – Георги Първанов

За най-атрактивно детско участие – Илиян, Черна гора, Пернишко
На Областният управител на област Перник – г-н Иво Петров за сурвакарски групи от Пернишко

Сурвакарска група от Батановци, Пернишко

Сурвакарска група от Ноевци, Брезнишко

Сурвакарска група от Дивля, Община Земен

Сурвакарска група от Върба, ОбщинаРадомир,

Сурвакарска група от Лобош, Община Ковачевци
На Кмета на град Перник – г-жа Росица Янакиева за сурвакарски групи от Пернишко

Сурвакарска група от Расник, Община Перник

Сурвакарска група от Стефаново, Община Радомир

Сурвакарска група от Беренде, община Земен
Специална награда на Двореца на културата – Перник

за Кукерско сдружение Осетеново, Манолово, Александрово, Община Павел баня.
Специална награда на Регионален исторически музей – Перник
за Сурвакарската група на село Дивотино, Община Перник
за Банско, детска група.

6 . На президента на ФЕКГ – Хенрих ван дер Кроон

Купа за сурвакарска група – Долна Секирна, общ. Брезник

Купа за Кукерска група – Отец Паисиево, Пловдивско

Жури: проф. д.и.н. Рачко Попов, председател, доц. д-р Николай Ненов, етнолог, Цветанка Манова, етнолог, Елена Темелкова, художник, Симеон Мильов, етнолог, Тодор Тодоров, Ярджиловци, Димитър Русев, с. Турия, община Павел Баня.

Награда на публиката (чрез пряко SMS гласуване): с. Лобош

Награда “Йордан Николов” за изключителен принос в организацията и популяризирането на МФМИ “Сурва” (присъжда се за първи път): Иванка Николова (председател на първия Организационен комитет на Фестивала през 1966г., принос в развитието на „Сурва“, дала зелена светлина на идеята на бащата на фестивала Йордан Николов) и Хенри ван дер Кроон (председател на Федерацията на европейските карнавални градове, голям приятел на Перник, имащ  заслуга за популяризирането на пернишкия фестивал в Европа и обявяването на Перник за столица на кукерските и сурвакарските традиции).

* * *

27 – 29 януари 2012 г.

ХХI Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва“ – Перник 2012

 около 6200 участници

1. Награда за поддържане и предаване на местната традиция, сурвакари

Златен медал – село Ноевци, Брезник

Сребърен медал – село Копаница Радомир

Бронзов медал – село Бегуновци, Брезник

2. Награда за поддържане и предаване на местната традиция, кукери

Златен медал – Вресово, Бургас

Сребърен медал – Дъбене, Карлово

Бронзов медал  – Траполково, Сливен

3. Награда за атрактивност за групи от Западна България

Златен медал село Стефаново

Сребърен медал  село Дивотино

Бронзов медал – град Разлог

4. Награда за атрактивност за групи от Източна България

Златен медал – село Търничане, Павел Баня

Сребърен медал – град Калофер

Бронзов медал – село Отец Паисиево, Пловдив

5. Награда за маски и костюми, сурвакари

Златен медал – село Садовик

Сребърен медал – село Витановци

Бронзов медал – село Габров дол

6. Награда за маски и костюми, кукери

Златен медал – село Лисичово, Пазарджик

Сребърен медал –  село Драгоданово, Сливен

Бронзов медал – кв. Лъджа, Ивайловград

7. Награда за обучение в традицията, сурвакари

Златен медал Лесново, Софийско

Сребърен медал Селищен дол

Бронзов медал село Светля

8. Награда за обучение в традицията, кукери

Златен медал – село Кабиле, Ямбол

Сребърен медал – село Габарево, Павел Баня

Бронзов медал – село Голямо Дряново, Казанлък

9. Награда за атрактивна група, сурвакари

Златен медал – село Друган, Радомир

Сребърен медал – село Крупник

Бронзов медал – Джерман, Дупница

10. Награда за атрактивна група, кукери

Златен медал – град Павел Баня

Сребърен медал – град Ямбол

Бронзов медал – село Осетеново, Павел Баня

11. Награда за индивидуална маска

Златен медал – Евгени Славов, Сирищник

Сребърен медал – Радослав Танчев, Лесковец

Бронзов медал – Александър Манов, Земен

12. Награда за войвода

Златен медал – село Елов дол

Сребърен медал – село Расник

Бронзов медал – невестата от групата „Златни мечки”, Челопеч

13. Награда за детски маски

Златен медал – Александра Стойнева, Гигинци

Сребърен медал – малкия болюкбашия, Габров дол

Бронзов медал – Христо Валентинов, Богданов дол

14. Грамота за опазване на европейската културна идентичност – кв. Върба, Радомир

15. Грамота за впечатляващо присъствие в маскарада– село Калище, Ковачевци

16. Голяма награда за кукерска група

Златна маска – село Победа, общ. Ямбол

Сребърна маска – село Александрово, общ. Павел Баня

Бронзова маска – село Баня, общ. Карлово

17. Голяма награда за сурвакарска група

Златна маска – на бабугерите от кв. Струмско, Благоевград, 

Златна маска – град Батановци.

Сребърна маска – кв. Бела Вода, Перник

Бронзова маска – Кралев дол, Перник

     СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ

1. На кмета на град Перник Росица Янакиева за сурвакарски групи от Пернишко – Черна гора, Големо Бучино и Расник.

2. На областния управител на Област Перник:

* село Богданов дол, община Перник,

* ромската група от град Радомир, община Радомир

* село Ракиловци, община Ковачевци,

* село Сопица, община Брезник, и

* село Беренде, община Земен.

3. Специална награда на Двореца на културата : село Мещица и село Велковци.

4. Специална награда на Регионален исторически музей – Перник: село Ярджиловци и град Раковски, Пловдивско

5. Награда на Обединен детски комплекс /за детска група/: село Лобош, село Дивля

6. Награда на КИЦ Перник: село Долна Секирна.

7. Награда на Технополис за най-малък сурвакар: момченцето сурвакар от групата на Люлин, Пернишко

8. Награда на Технополис за най-атрактивна сурвакарска група: село Драгичево

9. Награда на сектор „Култура“, Община Перник: село Горна Врабча, общ. Земен

10. Награда на сектор „Образование“, Община Перник: село Елов дол и село Кошарево.

11. Награда на председателя на ФЕКГ Хенри ван дер Кроон: село Лесковец.

* Купа за кукерска група: село Турия, Казънлък

* Купата за сурвакарска група: село Гигинци, Брезник.

Жури:

 1. проф. д.и.н. Рачко Попов, председател,
 2. доц. д-р Николай Ненов, етнолог,
 3. Цветанка Манова, етнолог,
 4. Елена Темелкова, художник,
 5. Тодор Тодоров, хореограф,
 6. Веселин Владов, представител на село Банище,
 7. Стоян Стоянов, представител на село Бояново.

– – –

Награда на публиката (чрез пряко SMS гласуване): село Елов дол.

– – –

Награда „Йордан Николов“ за цялостен принос в развитието и популяризирането на МФМИ „Сурва“ – Цветанка Стоянова Манова, етнолог, дългогодишен служител в РИМ – Перник, член на журито на Фестивала и Организационния комитет за провеждането на Фестивала. Има над 40 научни публикации, свързани с маскарадната обредност.

–  –  –

Награди от конкурса за персонажи „Мечка и Мечкар”:

Днес 30. януари жури в състав:

Председател : Симеон Мильов – етнолог

Членове:

1. Сашко Евтимов  – художник

2. Александър Нецов – хореограф – фолклорист

3. Иванка Василева – ст. експерт РЕКИЦ „Читалища“ – Перник

4. Радослав  Петров

Определи следните награди по категории:

Костюм на мечка

1. Награда – НЧ ”Просвета – 1909 г.”, град Батановци

2. Награда – НЧ “Солидарност – 1930 г.”, село Лесковец

3. Награда – Група “Венец”, село Джерман, община Дупница, Област Кюстендил

Костюм на мечкар

1. Награда – НЧ ”Светлина -1929 г.”, село Елов дол

2. Награда – НЧ ”Просвета – 1909 г.”, град Батановци

3. Награда ­- НЧ ”Христо Ботев -1961 г.”, село Люлин

Представяне на персонажите

1. Награда – НЧ ”Христо Ботев -1961 г.”, село Люлин

2. Награда – НЧ ”Крюгер Николов -1922 г.”, село Пещера

3. Награда – Група “Венец”, село Джерман, община Дупница, Област Кюстендил

За поддържане и предаване на традицията:

Мечета – НЧ ”Светлина -1929 г.”, село Елов дол ,    НЧ ”Пробуда – 1928 г.”, село Богданов дол ,  НЧ “Солидарност – 1930 г.”, село Лесковец ,  Група “Венец”, село Джерман, община Дупница, Област Кюстендил. 

* * *

plakat131 – 3 февруари 2013 г.

ХХII Международен фестивал на маскарадните игри “Сурва” – Перник 2013

1. Награда за поддържане и предаване на местната традиция, Сурвакари

златен медал – Бела вода, Перник
сребърен медал – Габров дол
бронзов медал – Долна Секирня

2. Награда за поддържане и предаване на местната традиция, Кукери

златен медал – Отец Паисиево, Пловдивско
сребърен медал – Лесичово, Пазарджишко
бронзов медал – Тъжа, Павел Баня

3. Награда за атрактивност за група от Западна България

златен медал – Джерман, Дупнишко
сребърен медал – кв. Струмско, Благоевград
бронзов медал – Ябълково, Кюстендилско
бронзов медал – Ноевци, Брезник

4. Награда за атрактивност за група от Източна България

златен медал – Вресово, Бургаско
сребърен медал – кв. Лъджа, Ивайловград
бронзов медал – Павел баня

5. Награда за маски и костюми, сурвакари

златен медал – Разлог
сребърен медал – Друган, Радомир
сребърен медал – Лесковец, Перник
бронзов медал – Стефаново, Радомир
бронзов медал – Селищен дол, Перник

6. Награда за маски и костюми, кукери

златен медал – Домлян, Карловско
сребърен медал – Долно Съхране, Павел баня
бронзов медал – Стралджа, Ямболско

7. Награда за обучение в традицията, сурвакари

златен медал – Сопица, Брезник
сребърен медал –Копаница, Радомир
бронзов медал – Чепино, Земен

8. Награда за обучение в традицията, кукери

златен медал – Габарево, Павел баня
сребърен медал – Съединение, Карловско
бронзов медал – гр. Баня

9. Награда за атрактивна игра, сурвакари

златен медал – Кралев дол,
сребърен медал – Ключ, Петричко
сребърен медал – Драгичево, Перник
бронзов медал – Горна Василица, Костенец
бронзов медал – Лобош, Ковачевци

10. Награда за атрактивна игра, кукери

златен медал – Турия, Казанлъшко
сребърен медал – Васил Левски, Карловско
бронзов медал – Александрово, Старозагорско

11. Награда за индивидуална маска

златен медал – две мечки с мечкар, Големо Бучино, Перник
сребърен медал – с. Ребро, Светослав Любомиров
бронзов медал – двамата попове, Сирищник, Ковачевци

12. Награда за войвода

златен медал – водач, Гигинци, Брезник
сребърен медал – водачи, Калища, Ковачевци
бронзов медал – Витановци, Перник

13. Награда за детски маски

златен медал – детски водач, Расник, Перник
сребърен медал – малкото мече, Цветомир, Калища, Ковачевци
бронзов медал – Сирищник, Ковачевци

14. Грамота за опазване на местната култура и европейска идентичност –
Замфирово, Берковица

15. Грамота за впечатляващо присъствие в маскарадните дни на град Перник –
Кошарево, Брезник

16. Голяма награда за кукерска група

златна маска – Търничене, Павел баня
сребърна маска – Калофер
бронзова маска – Дъбене, Карловско

17. Голяма награда за сурвакарска група

златна маска – Богданов дол, Перник
златна маска – Дивотино, Перник
сребърна маска – Зидарци, Перник
бронзова маска – Къпачи, Видинско

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ

1. На Кмета на град Перник – г-жа Росица Янакиева за сурвакарски групи от Пернишко

Сурвакарска група от Мещица
Сурвакарска група от Велковци
Група от кв. Дълбощница, Петрич

2. На Областния управител – Област Перни, г-н Иво Петров
• Община Перник – Люлин
• Община Радомир – Извор
• Община Ковачевци – Сирищник
• Община Брезник – Садовик
• Община Земен – Земен

3. Специална награда на Регионален исторически музей – Перник
Победа, Ямбол
Черна гора, Перник

Специални награди на фирми:
1. Технополис България
Елов дол

2.Данон Сердика АД
Ракиловци, Ковачевци

3. Фирма „Сани- Конс Тодорови с-ие” СД – България, гр. Перник „ Зайо Байо” –детски електромобил за най-атрактивно сурвакарче
Пещера, Земен – малък водач

4. Винарна изба „ Вила Мелник” ООД
Бегуновци, Брезник

На президента на ФЕКГ – Хенрих ван дер Кроон

Купа за Сурвакарска група – Батановци, Пернишко
Купа за Кукерска група – Веселиново, Ямболско

Жури:
1. проф. д-р Георг Краев – председател,
2. проф. д.и.н. Рачко Попов,
3. проф. д.изк. Лозанка Пейчева,
4. доц. д-р Николай Ненов,
5. Цветанка Манова,
6. Елена Темелкова,
7. Живко Иванов Жечев, с. Победа, Ямболско
8. Юри Димитров Тасев, гр. Батановци, общ. Перник
9. Татяна Георгиева Браткова, гр. Благоевград

— — —

Награда на публиката (чрез пряко SMS гласуване): село Кошарево (19,8%).

— — —

Награди от конкурса “Невеста и младоженец”.

В конкурса участват 11 групи от цялата страна:.

Награди по категории:

Костюми на невеста и младоженец
Две първи награди:
– НЧ ”Никола Вапцаров-1945 г.”, село Беренде за невеста – Първан Бойчев Първанов
– НЧ ”Хр. Ботев -1928 г.”, село Копаница – за невеста Антон Руменов
Втора награда – НЧ ”Напредък -1915 г.”, село Стефаново – за младоженеца Мартин Василев Йорданов

Костюм на свекър и свекърва
Поради липса на персонажи баба/дядо, журито реши и присъди награда за персонажи свекърва/свекър.
Две първи награди
– Награда – свекърва-НЧ ”Иво войвода – 1928 г.”, с. Долна Секирна
– Награда- свекър- НЧ ”Крюгер Николов -1922 г.”, с. Пещера
Втора награда – свекърва – НЧ ”Просвета – 1909 г.”, град Батановци

Цялостно представяне на персонажите и поддържане и запазване на традицията
Две първи награди
– НЧ „ Просвета-1882 г.” град Кула, област Видин
– НЧ ”Просвета – 1909 г.”, град Батановци
Две втори награди
– НЧ ”Хр. Ботев -1928 г.”, село Копаница
– НЧ ”Иво войвода – 1928 г.”, село Долна Секирна

За артистичност
Две втори награди
– Ромска сурвакарска група –гр. Радомир
– НЧ “Дълбошница-2011 г.”, град Петрич, Област Благоевград

Награда “Йордан Николов” за цялостен принос в развитието и популяризирането на МФМИ “Сурва” – Емилия Максимова, която с дългогодишната си работа в сферата на културата допринася за развитието и утвърждаването на зимните маскарадни игри в страна и чужбина. Над 40 години от творческия й път преминават, като редактор на вестник „Граовски новини” в Брезник, председател на Окръжен център за художествена самодейност в Перник, зам. председател на Окръжен съвет за култура – Перник , директор на Профсъюзния дом на културата, миньорите и енергетиците – Перник, главен експерт на Фонд 1300 години България, директор на център за работа с деца – Брезник , главен експерт в Двореца на културата, главен експерт в отдел „Култура” при община Перник.

6 Comments

 1. az sam ot grad Blagoevgrad kvartal STRUMSKO
  super e SURVATA v gra PERNIK bravo
  kogato idvame sme pokaneni topli obiqtiq i sled tova ako im ne6to se kopmesirat po 1 ili drug na4in toest se izvinqvat 😛
  nai nakraq na nai izmorenite (i n vsi4ki drugi)
  im se dava qdene i piene koeto e super dobre 😛
  u4astvaite za da ima pove4e hora i da ni 4uqt sveta kakaf JESTOK festival ima v Bulgariq :P(:

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.